Czech Republic
Bohemian Switzerland Region

The Knowledge Pool of
Bohemian Switzerland P.B.C.

Church Route

PP2_mapy s kruhem_Stránka_02

Signposted churches of Thetris Regional Church Route

Our public benefit corporation České Švýcarsko (Bohemian Switzerland) helps to involve into the THETRIS Transnational Church Route a total of 6 Churches of the Bohemian Switzerland and Šluknov region on North Bohemia:

Church of Sts . Simon and Jude in Lipová at Šluknov ; Church of St. Wenceslav in Šluknov ; Church of St. Bartholomew in Rumburk ; Holy Trinity Church in Jiřetín pod Jedlovou ; Church of St. George in Chřibská and St. Anne’s Church in Malá Veleň- local part Jedlka. We have worked together with local historians and members of our regional working group (represented of Bishopric Litoměřice, the National Heritage Institute – center in Ústí nad Labem, the Building Office Rumburk, the Regional Museum in Decin – Rumburk branch, the Roman Catholic parish Rumburk). Criteria for the selection of these churches should be their medieval past – which was not easy in our area abundant mainly on Baroque religious buildings and younger). The important thing for us was to present such churches linked to the oldest parish, mentioned the 13th century, which are not so well known, and there is not the focus of attention in tourist promotional materials, but could be due to its history potencial of attracting visitors. Another connecting element for selection of churches were tradition of exhibiting of Christmas nativity scenes from local carvers and the historical musical tradition – for example where to this day there are concerts of original German composers and has yet to play a music originally intended for churches. Mostly we wanted to maintain the connection to the regional unique cross-way, including the pilgrimage chapel (such as a Cross way in Jiřetín pod Jedlovou or Loreto chapel in Rumburk that are the part of another upcoming project of Rumburk Roman Catholic parish “Pilgrimage trails in Šluknov region “). Thanks to the owners of selected religious monuments (parishes or administration of cities and municipalities), who mostly responded positively to the fact that near their churches will be installed boards on the history and significance of the place. We tried to do not swamping space with large signposts, we installed mostly low wooden lectern. We continue in the same style stained oak woodwork that we already installed in many villages of the region. Only in some places ( Lipová , Šluknov) are in agreement with the municipalities took advantage of it empty standing board. We believe that the information in the public space will help local people, communities and institutions to perceive the church not only as a closed church architecture around which daily walk , but as a place of historical value, which may become even more frequent cultural meeting place.

Analysis

Strategy

Pilot Actions

Policies

Internetový portál zaměřený na témata obnovy a financování památkové péče:

  • www.propamatky.infoPortál provozuje Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nabízí:
  • databázi aktuálních dotací a veřejných sbírek na památky,
  • denně aktualizované články a zprávy o obnově a využívání památek,
  • katalog odborných firem a osob s referencemi v oblasti památkové péče,
  • týdenní e-mailový zpravodaj o obnově a financování památek.

Programy s tématy kulturního dědictví a tvůrčích zdrojů podporované CENTRAL EUROPE:

Integrovaný operační program 5.1 „Vracíme památky do života“ :

Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011-2016. Dokument Ministerstva kultury ČR:

Zpracování návrhu na zařazení na Indikativní seznam UNESCO. Dokument Ministerstva kultury ČR:

Signposts

Media

 

Following video contains a concert aria “Wenn es ja muss sein gestritten” composed by local composer Johann Christoph Kridel (1672-1733), a native of Rumburk, the significant local composer, choir director, music teacher and organist at the Church of St. Bartholomew in Rumburk (the church is included on our Thetris Regional Church Route), who achieved international fame in his time. Music is performed by Helena Krausová, soprano and local Chamber Orchestra of Šluknov Musicians. CD with J. CH. Kridel´s concert-Arien “Newly opened flower garden” (orig.”Neu-eroffnetes Blumengärtlein”) released by local Chamber Orchestra of Šluknov (2012) and Musica Florea (1996).
Následující video obsahuje KONCERTNÍ ÁRII “Wenn es muss sein ja gestritten” vytvořenou Johannem Christophem Kridelem (1672-1733), rodákem z Rumburku, významným místním skladatelem, sbormistrem, hudebním pedagogem a varhaníkem v kostele svatého Bartoloměje v Rumburku (kostel je zařazen do Regionální kostelní stezky Thetris). Skladatel ve své době dosáhl mezinárodního věhlasu. Árii nastudovala Helena Krausová, soprán a místní Komorní orchestr hudebníků Šluknovska. CD s koncertními áriemi J. CH. Kridela “Nové otevřená květinová zahrádka” (orig. “Neu-eroffnetes Blumengärtlein”) byly vydány v provedení místního Komorního orchestru Šluknov (2012) a Musica Florea (1996).
In 2009-2011 Bohemian Switzerland PBO implemented the Project “Listen to the voice of villages” also co-financed from Central Europe Programme (ERDF). In the project we realized:The mapping of the small monuments of folk religious in the Bohemian Switzerland (passportization rock sandstone chapels and memorials, crosses, small chapels and wayside shrines in the country, which not declared a cultural monument). We elaborated the project documentation for 50 small religious monuments and we left to restored 27 small religious monuments.V letech 2009-2011 České Švýcarsko, o. p. s realizovalo projekt “Naslouchejte hlasu venkova” také spolufinancovaný z programu CENTRAL EUROPE (ERDF).
V rámci projektu jsme realizovali: Mapování drobných památek lidové zbožnosti v Českém Švýcarsku (pasportizace skalních pískovcových kaplí, pomníků, křížů, kapliček a božích muk v krajině, které nejsou prohlášeny za kulturní památku). Zpracovali jsme také projektovou dokumentaci pro 50 drobných sakrálních památek a 27 z nich jsme nechali zrestaurovat.Database

9285 Total Views 1 Views Today